Розшифрування терміну придатності та кодування партій засобів Jan Marini Skin Research
(Batch Coding and Expiration Date)

Перше числове значення позначає останню цифру року, у якому цей засіб був виготовлений
Наступні три числові значення - це день року згідно календаря
Потім буквенно-цифровий символ для ідентифікації послідовності кодування заповнення тари, якщо такі є, присвоєні на певну дату

Наприклад: LOT 0008C
 0 - 2020
 008 - 8 січня
 C - код третьої партії, призначений у цей день

Засоби мають термін придатності два роки від дати виробництва, за винятком засобів Bioglycolic®, термін зберігання яких становить три роки.